Category: Tin Tức

1 vài nét về Chung cư Số 28 X3 Trần Hữu Dực

Dự án Chung cư Số 28 X3 Trần Hữu Dực

Dự án Chung cư Số 28 X3 Trần Hữu Dực một phong cách sống mới mang cuộc sống đầy Trải Nghiệm với việc tôn trọng chất lượng tự nhiên tuyệt đối của chủ đầu tư của dự án. với mật độ xây chỉ chiếm 12.4%, Phần còn lại đều dành riêng cho các mảnh xanh của cây cối, hoa …